Maak een afspraak

De Coach

In mijn eigen loopbaan is het begeleiden van mensen in hun ontwikkeling in werk en loopbaan een duidelijke rode draad. Daarom ben ik ook zo blij met de subsidieregeling van het Ministerie van SZW voor 45 plussers. Ontwikkelen houdt niet op als je van school komt, iedere leeftijd en levensfase brengt eigen vraagstukken met zich mee. Om optimistisch naar de toekomst te kunnen blijven kijken, is het nodig om regelmatig een pas op de plaats te maken, keuzes te maken en stappen te zetten.

In mijn begeleiding ga ik uit van de kwetsbare én de krachtige kant van ieder mens. Ik help je om beide kanten te zien, te accepteren en ze voor je te laten werken. Moet je zien wat voor mooie dingen er dan gaan gebeuren! Mijn basis is soms ook krachtig en soms kwetsbaar. Dat is ook zichtbaar in mijn gesprekken. Ik heb de wijsheid niet in pacht, weet niet wat het antwoord is maar ik help je om je eigen antwoorden te vinden. Ik luister graag naar jouw verhaal en stel je vragen waardoor je bij de kern van jezelf en jouw vraagstuk komt. Dat lucht op, dat geeft ruimte waardoor je weer nieuw perspectief ziet. In het vormgeven van dat nieuwe perspectief kun je rekenen op mijn creativiteit, netwerk en stimulans.

Als boerendochter heb ik het zelfstandig ondernemerschap en het vakmanschap meegekregen. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. Ik ben naar de stad getrokken en heb Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd. Mijn liefde voor taal en teksten is er nog steeds. Later heb ik de opleiding Toegepaste Psychologie en Career Management aan de Open Universiteit gevolgd. Daarnaast volg ik allerlei trainingen waarmee ik mijn eigen coachingskoffer goed gevuld heb. Gestalt, biografisch werken, NLP, oplossingsgericht coachen, mindfullness en e-coaching zijn er een paar van.

Ik ben CMI-C gecertificeerd en hanteer de gedragscode van het CMI.