Maak een afspraak

Voor jou

Stilstaan om vooruit te komen

Alles verandert snel en zo ook de arbeidsmarkt.
Een van de veranderingen is bijvoorbeeld dat de AOW-leeftijd stijgt. Het werk kan fysiek of mentaal zwaar zijn en daarom op termijn moeilijk vol te houden. Of het werk verandert zelf zo sterk dat het werk over vijf jaar niet meer bestaat in de huidige vorm. Het is moeilijk om in deze snelle tijd vooruit te kijken, maar je kunt wel goed naar jezelf kijken.

Om werkende vijfenveertigplussers de regie over hun loopbaan te geven, is het van belang dat zij (blijven) nadenken over hun verdere loopbaan en over wat zowel obstakels als mogelijkheden zijn voor de toekomst.  Vragen zoals: wat moet ik doen om de komende 10 jaar vitaal aan het werk te blijven? Hoe kan ik werken leuk houden? Waar sta ik nu en wat wil ik (nog)? Wat voor soort werk wil en kan ik de komende jaren doen? Met het Ontwikkeladvies krijg je de regie over je loopbaan en het geeft je handvatten om je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te behouden of te verbeteren.

Misschien kies je opnieuw voor het werk dat je nu doet, dat mag! Dag ga je met nieuwe energie door, je weet weer waarvoor je het doet. Maar het kan ook zijn dat je toe bent aan een nieuwe stap, en wil je dit eerst goed onderzoeken voordat je actie gaat ondernemen.

In een kort en krachtig loopbaantraject staat jouw vraag centraal.

Omdat werken meer is dan alleen geld verdienen!

Regie op je werk en loopbaan met het Ontwikkeladviestraject

Het Ontwikkeladviestraject bestaat uit individuele begeleiding van 2-4 gesprekken. Dat hangt af van jouw situatie en jouw vragen. In ieder geval komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectief;
  • persoonsprofiel (wie ben ik, wat kan ik?)van de deelnemer;
  • toekomstoriëntatie (wat wil ik?);
  • waar advies te krijgen is over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en welke mogelijkheden en (financiële) voorzieningen beschikbaar zijn om de noodzakelijke plannen uit te voeren.

Het eindproduct van deze gesprekken is een persoonlijk Ontwikkelplan. Hierin staan kort en bondig een aantal acties beschreven die je op de korte en/of de lange termijn kan ondernemen om je mogelijkheden te onderzoeken en concreet te maken.

Vertrouwelijkheid

De gesprekken zijn vertrouwelijk.  Alles wat er tijdens dit traject besproken wordt is enkel tussen de werkende en de loopbaanadviseur. Er is geen terugkoppeling over de inhoud van de gesprekken naar de werkgever of het ministerie. Het is aan de deelnemer of deze dit advies zal delen met zijn werkgever of niet. De gedragscode van het CMI wordt gehanteerd.